2014-05-08 Pattisapu/Garg Mehndi Ceremony - jeffreymcwhorter