2012-10-12 TCA-Addison- Bishop Lynch Varsity Football - jeffreymcwhorter