2013-01-10 TCA-Addison Varsity Wrestling - jeffreymcwhorter