2013-03-07 TCA-Addison - Denton Guyer Varsity Baseball - jeffreymcwhorter