2013-04-08 TCA-Addison Varsity Girls Golf District Tourney - jeffreymcwhorter