2016-09-23 TCA-Addison - JPII Varsity Football - jeffreymcwhorter