2016-01-02 TCA-Addison - JPII Varsity Boys Basketball - jeffreymcwhorter