2016-01-04 TCA-Addison - Ursuline Varsity Girls Soccer - jeffreymcwhorter