2016-09-03 TCA-Addison Varsity CC DBU Invitational - jeffreymcwhorter