2017-01-09 TCA-Addison-Bishop Lynch Varsity Girls Soccer - jeffreymcwhorter