2017-01-12 TCA-Addison - FBA Varsity Wrestling - jeffreymcwhorter