2017-04-07 TCA-Addison Tom Landry Relays - jeffreymcwhorter