2017-12-12 TCA-Addison-Greenhill Varsity Girls Soccer - jeffreymcwhorter