2018-01-06 TCA-Addison Varsity Wrestling Invitational - jeffreymcwhorter