2018-04-13 TCA-Addison Tom Landry Relays - jeffreymcwhorter