2018-12-14 TCA-Addison - Greenhill Varsity Girls Basketball - jeffreymcwhorter