2018-12-21 TCA-Addison Coppell Santa Slam Varsity Wrestling - jeffreymcwhorter