2019-01-04 TCA-Addison - Midland Christian Varsity Boys Basketball - jeffreymcwhorter