2019-01-08 TCA-Addison - Greenhill Varsity Girls Soccer - jeffreymcwhorter