2019-11-29 TCA Varsity Swimming - St. Marks Invitational - jeffreymcwhorter